Uitgangspunten

ONAFHANKELIJK

Het beste advies geven kan alleen wanneer je helemaal onafhankelijk bent. En dat ben ik. Ik heb geen band met banken of aanbieders van fondsen en ik verdien niet aan transacties.

SPREIDEN

Een beleggingsportefeuille moet goed gespreid zijn. Dat is de beste manier om risico’s te beperken. Waarbij jouw risicoprofiel leidend is.

KOSTEN BELEGGEN

Kosten zijn een belangrijk onderdeel bij behalen van rendement. Vandaar dat ik in je advies kies voor aanbieders met een lage kostenstructuur en die beter presteren dan het gemiddelde. Het tarief voor mijn advies hierbij is 0,3% excl. btw van je totaal belegd vermogen.

KOSTEN FINANCIEEL ADVIES

Ga je niet beleggen maar kies je voor een andere invulling van je financiële plannen, dan bedragen de kosten € 100,- per uur excl. btw.