Klachtenprocedure

Complimenten of klachten deel ze met mij.

Heb je een compliment, zelf een goed idee laat het mij weten. Ook als je een klacht hebt, hoor ik het graag. Ik doe vervolgens mijn uiterste best om je klacht op te lossen.

Klachtentermijn:
Binnen 3 dagen ontvang je een reactie waarna ik de klacht in behandeling neem en je binnen 10 dagen een antwoord of oplossing geef.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID):

Indien het antwoord onverhoopt niet bevredigend is en de klachtenprocedure is volledig doorlopen dan kun je je binnen 3 maanden wenden tot het KIFID. KIFID is een onafhankelijk klachtenloket dat zich bezighoudt met het oplossen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Zimmerman Hypotheekadvies is aangesloten bij het KIFID onder 12048471.